Jaktskytteklubb med aktiviteter som rör lerduveskytte och skjutning på älgbana.