Välkomnen på årsmöte!

Östra Sörmlands Jaktskytteklubb

Kallelse till Årsmöte den 19 februari 2018
Kl. 19 i Klubbstugan

Sedvanliga årsmöteshandlingar, prisutdelning och fika.

Medlemsavgift

Årsavgiften för 2018 är oförändrad 200:-, och för ungdomar under 20 år 100:- samt familjemedlemskap för 300:-.

Plusgiro 64 46 96-7                 Bankgiro 58 80-3305
Tänk på att skriva avsändare så att vi ser vem som betalat.

Betalas före 1 mars.

Det här ska bli kul!

Välkomna! /Styrelsen