Ny medlemsavgift

Ny medlemsavgift från och med 2021:                                                                Enskild vuxen 300:-                                                                                                            Ungdomar under 20 år är 100:-                                                Familjemedlemskap: en vuxen + hemmavarande barn under 20 år är 400 kr.

Efter beslut från årsmöte 2020 beslutades det att ändra medlemsavgifterna till det som visas ovan. Medlemsavgiften är en viktig del i arbetet med att utveckla skjutbanorna.

Från styrelsen har vi även skickat ut ett brev till alla medlemmar, om du inte har fått det så kan det vara eftersom att vi inte fått in din mailadress. Skicka den till medlemsregistrator@gnestajsk.se för att få kallelser och brev.

Vi hoppas kunna öppna upp banorna, men med restriktioner, under våren!