Pandemiföreskrifter

Gnesta 2021-04-01

I och med rådande situation och pandemi beträffande spridning av Covid19 virus, har styrelsen i Östra Sörmlands JSK fattat beslut enligt nedan.

Organiserat skytte sker enligt skjutprogram som återfinns på hemsidan www.gnestajsk.se.

Maximalt 8 personer får vistas samtidigt på de olika skyttebanorna, Älg, Skeet-, Compact banorna. 

Vi håller klubbstugan stängd.

Personer med sjukdomssymptom, eller där närstående uppvisar sjukdomssymptom, stannar hemma tills tillfrisknandet skett.

Vi har inte möjlighet till instruktörsskytte, under rådande omständigheter.

Vi håller ett avstånd på 2 meter mellan respektive skytt.

Och vi tillämpar sunt förnuft när vi vistas inom ÖSJ’s skyttebanor.

Betalning sker endast med SWISH.

/ Styrelsen Östra Sörmlands Jaktskytteklubb