Trasig bro!

Bron till skjutbanan är för närvarandet avstängd eftersom att den är trasig vilket innebär en rasrisk. För att åka till skjutbanan kan man istället åka höger vid Kattnäs kyrka.

Den mörkblåa översta sträckan är den tillfälliga vägen. Den ljusblåa nedre är den vi brukar åka, som nu är avstängd.