Alla inlägg av Julia

Kolla vilken snygg bro!

En lite sen nyhetsuppdatering, men en ny bro är byggd! Lagom till att vi förhoppningsvis kan ha många skyttar på bana.

Stort tack till alla som har varit med i bygget!

Hälsningar Styrelsen

Foto: Mårten Larsson

Pandemiföreskrifter

Gnesta 2021-04-01

I och med rådande situation och pandemi beträffande spridning av Covid19 virus, har styrelsen i Östra Sörmlands JSK fattat beslut enligt nedan.

Organiserat skytte sker enligt skjutprogram som återfinns på hemsidan www.gnestajsk.se.

Maximalt 8 personer får vistas samtidigt på de olika skyttebanorna, Älg, Skeet-, Compact banorna. 

Vi håller klubbstugan stängd.

Personer med sjukdomssymptom, eller där närstående uppvisar sjukdomssymptom, stannar hemma tills tillfrisknandet skett.

Vi har inte möjlighet till instruktörsskytte, under rådande omständigheter.

Vi håller ett avstånd på 2 meter mellan respektive skytt.

Och vi tillämpar sunt förnuft när vi vistas inom ÖSJ’s skyttebanor.

Betalning sker endast med SWISH.

/ Styrelsen Östra Sörmlands Jaktskytteklubb

Uppstart av skjutbanorna!

Nu när våren närmar sig börjar även skjutbanorna öppna!

Vi börjar med en arbetsdag: Lördag den 10e April. Tid: Ca 9-12.

All hjälp är uppskattad och ta gärna med de verktyg som kan tänkas behövas. Det brukar bli en trevlig start på säsongen!

Men tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: Stanna hemma vid minsta symtom, tvätta händerna eller använd handdesinfektion, se till att hålla avstånd.

Vi har även uppdaterat skjutprogrammet, den ligger under fliken skjutprogram högst upp. Men pga pandemin så kan den snabbt förändras, håll även koll på vår Facebooksida för aktuell info.

Bäste medlem i Östra Sörmlands Jaktskytteklubb!

Vi kan konstatera med föregående, år 2020, att det definitivt går till historien som ett märkligt ”skottår”.

Vi har trots rådande pandemi, lyckats genomföra en av våra externa tävlingar. Hagelvasan, innan restriktionerna stängde ner samtliga våra externa tävlingar. Trots detta har vi inom rådande restriktioner genomfört våra KM.

Styrelsen har pga rådande restriktioner beslutat att vi flyttar årsmötet 2021, till nästföljande år 2022. Samtliga i styrelsen ställer upp med att sitta kvar som ledamot, kassör osv.

Samt att revisorerna har reviderat och godkänt räkenskaperna för år 2020.

Detta innebär att vi – om möjligt – kommer att försöka dela ut eventuella plaketter under sommaren, alternativt vid nästa års årsmöte.

Håll gärna utkik på vår hemsida www.gnestajsk.se för den senaste informationen. Vi kommer att (om det inte blir nya förändrade restriktioner för samling av personer utomhus) att lägga ut vårt skjutprogram under mars månad, på hemsidan.

Tänk även på att betala medlemsavgiften före 15 mars. Bankgiro 5880-3305, notera att klubben har avslutat Postgirot.
Medlemsavgiften för enskild medlem är 300kr, för familj 400kr, och ungdom under 20 år 100kr. Allt enligt beslut på föregående årsmöte.


Medlemsavgiften är en viktig del i vår möjlighet att utveckla vår skjutbana.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen/gm Peter Bräck Ordförande

Ny medlemsavgift

Ny medlemsavgift från och med 2021:                                                                Enskild vuxen 300:-                                                                                                            Ungdomar under 20 år är 100:-                                                Familjemedlemskap: en vuxen + hemmavarande barn under 20 år är 400 kr.

Efter beslut från årsmöte 2020 beslutades det att ändra medlemsavgifterna till det som visas ovan. Medlemsavgiften är en viktig del i arbetet med att utveckla skjutbanorna.

Från styrelsen har vi även skickat ut ett brev till alla medlemmar, om du inte har fått det så kan det vara eftersom att vi inte fått in din mailadress. Skicka den till medlemsregistrator@gnestajsk.se för att få kallelser och brev.

Vi hoppas kunna öppna upp banorna, men med restriktioner, under våren!

Skinkskytte 19e dec!

Nu har vi bestämt att vi ska få lite jul känsla, så vi genomför skinkskjutningen den 19/12 kl 11.00 på hagelbanan för medlemmar.

Vi håller avstånd, vid symtom stanna hemma!

//Styrelsen

Säsongsstart!

I augusti öppnar vi upp banorna igen! Vi börjar med Björnpasset på lördag kl. 9-12 och på söndag är det KM i Jägartrapp med samling kl. 9.

Välkomna!