Baninformation

Banorna är stängda under Juli månad

Swish gäller hos oss!

Tisdagar  och onsdagar kl. 18.00  är lerduvebanorna reserverade för ungdomssektionen samt ungdomssektionen.

Tisdagar kl. 18.00 samt söndagar kl. 16.00 -18.00 är älgbanan reserverad för pistolskytte.

Se skjutprogrammet för allmän träning på skjutbanorna. Vanligtvis torsdagar och lördagar.

Banorna får endast användas av medlemmar i Östra Södermanlands  Jaktskytteklubb och Gnesta PK.

Skjutning får inte påbörjas före kl. 9.00 förutom vid arrangerade tävlingar. Skjutning får inte förekomma vardagar efter kl. 21.00, lördagar och söndagar efter kl. 20.00.

Hörselkåpor och skyddsglasögon måste användas på våra banor. I klubbstugan och i containrarna finns det att låna.

Det är förbjudet att klättra/gå i skjutvallen och att placera tex lerduvor där att skjuta på. – Vallen måste vara fri från hårda föremål enligt reglemente och tillstånd från Polisen.

Blyammunition får inte användas på skjutbanan på grund av dess negativa påverkan på miljön.