Kategoriarkiv: Möte

Bäste medlem i Östra Sörmlands Jaktskytteklubb!

Vi kan konstatera med föregående, år 2020, att det definitivt går till historien som ett märkligt ”skottår”.

Vi har trots rådande pandemi, lyckats genomföra en av våra externa tävlingar. Hagelvasan, innan restriktionerna stängde ner samtliga våra externa tävlingar. Trots detta har vi inom rådande restriktioner genomfört våra KM.

Styrelsen har pga rådande restriktioner beslutat att vi flyttar årsmötet 2021, till nästföljande år 2022. Samtliga i styrelsen ställer upp med att sitta kvar som ledamot, kassör osv.

Samt att revisorerna har reviderat och godkänt räkenskaperna för år 2020.

Detta innebär att vi – om möjligt – kommer att försöka dela ut eventuella plaketter under sommaren, alternativt vid nästa års årsmöte.

Håll gärna utkik på vår hemsida www.gnestajsk.se för den senaste informationen. Vi kommer att (om det inte blir nya förändrade restriktioner för samling av personer utomhus) att lägga ut vårt skjutprogram under mars månad, på hemsidan.

Tänk även på att betala medlemsavgiften före 15 mars. Bankgiro 5880-3305, notera att klubben har avslutat Postgirot.
Medlemsavgiften för enskild medlem är 300kr, för familj 400kr, och ungdom under 20 år 100kr. Allt enligt beslut på föregående årsmöte.


Medlemsavgiften är en viktig del i vår möjlighet att utveckla vår skjutbana.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen/gm Peter Bräck Ordförande