Damsektionen

Från och med i år så har klubben en egen damsektion! Detta betyder även att damerna har en egen dag då de kan komma och skjuta. Hagelbanan är reserverad för damerna varje onsdag kl 18-20. 

Det finns även en coatch tillgänglig vid varje skjuttillfälle, så både nya och vana skyttar är välkomna!