Damsektionen

Från och med 2018 så har klubben en egen damsektion! Hagelbanan är reserverad för damer och juniorer varje tisdag kl 18-20. 

Det finns oftast en coatch tillgänglig, så både nya och vana skyttar är välkomna! 

Senaste gruppfotot på damerna och tränarna!