Om klubben

Klubben bildades 1963.

Verksamheten bedrivs på Jaktskyttebanan belägen vid Södertuna cirka 3 km norr om Gnesta. Här finns också klubbstugan. Klubbstugan byggdes 1988-1990.

I klubbstugan förvaras varken värdeföremål, ammunition eller vapen.

Skytt med jaktanknytning till trakten kan bli medlem i klubben. Klubben har cirka 300 medlemmar. Medlemsavgiften är i år 200:-.

Kontakta klubben tex via länkar på denna sida om du vill bli medlem!

Klubbordföranden

Klubbens tre generationer av ordförande Stig Söderström, Bengt Ohlén, Peter Bräck

Jaktskytteklubb med aktiviteter som rör lerduveskytte och skjutning på älgbana.