Om klubben

Klubben bildades 1963.

Verksamheten bedrivs på Jaktskyttebanan belägen vid Södertuna cirka 3 km norr om Gnesta. Här finns också klubbstugan. Klubbstugan byggdes 1988-1990.

I klubbstugan förvaras varken värdeföremål, ammunition eller vapen.

Skytt med jaktanknytning till trakten kan bli medlem i klubben. Klubben har cirka 300 medlemmar.

Se flik medlem här ovan för mer information angående att bli medlem. 

Kontakta klubben:

styrelsen@gnestajsk.se
ordf@gnestajsk.se

Klubbordföranden

Klubbens tre generationer av ordförande Stig, Bengt och Peter.