Om klubben

Klubben bildades 1963.

Verksamheten bedrivs på Jaktskyttebanan belägen vid Södertuna cirka 3 km norr om Gnesta. Här finns också klubbstugan. Klubbstugan byggdes 1988-1990.

I klubbstugan förvaras varken värdeföremål, ammunition eller vapen.

Skytt med jaktanknytning till trakten kan bli medlem i klubben. Klubben har cirka 300 medlemmar.

Medlemsavgiften är i år 200:-.

Familjemedlemskap; en vuxen + hemmavarande barn är 300 kr.

Kontakta klubben tex via länkar på denna sida om du vill bli medlem!

Klubbordföranden

Klubbens tre generationer av ordförande Stig Söderström, Bengt Ohlén, Peter Bräck