Ungdomssektionen

Klubben är medlem i Svenska Skyttesportförbundet och har en aktiv ungdomsverksamhet. Vår ungdomsansvarige heter Gordon och brukar vara såhär glad(se nedan).

Gordon

Här kan du läsa om vårat senaste ungdomsläger. Ungdomslager2015

ungdomar
Några av våra ungdomar i sina nya skyttevästar sponsrade av SAKO Sweden.