Ungdomssektionen

Vi tränar varje onsdag när banorna är öppna. Om inget annat anges. Eventuella inställda träningar publiceras i gruppen Gnesta JSK på Facebook. 

Klubben är medlem i Svenska Skyttesportförbundet och har en aktiv ungdomsverksamhet. Här kan du läsa om vårt senaste ungdoms-läger. Ungdomslager2015

Gordon
Ungdomsansvarig, Gordon.
ungdomar
Några av ungdomar i sina nya skyttevästar sponsrade av SAKO Sweden.