Triple tävlingen!

Klubben vill tacka alla som kom och tävlade på Triple tävligen! Vi vill även tacka alla funktionärer som har hjälptill under dagen och tidigare i bygget av banan!