Fantastisk helg, fantastiskt folk!

Klubben och styrelsen vill tacka alla eldsjälar som var funktionärer på Swedish Game Fair vid Tullgarns slott. Det går inte att anordna ett sådant event med bra resultat utan våra klubbmedlemmar! Alla som har varit närvarande och bidragit, antingen en eller fler dagar, har varit till stor hjälp och gjort helgen till en riktig succé! Ingen ska känna sig tagen för givet.

Vi vill speciellt tacka alla som hjälpte till med det viktiga förarbetet med att sätta upp tält och det tunga efterarbetet som innebär att plocka ihop allting igen. Dessutom vill vi tacka våra internationella vänner från Finland för all hjälp, duktiga skyttar är dom dessutom!

Och till sist tack till alla besökare!